Om

Om

ET VÆRESTED FOR UNGE I HILLERØD

Østhuset er et værested for unge i alderen 13-18 i Hillerød Kommune. Her ønsker vi at skabe et pusterum med plads til alle, hvor der den unge kan opleve accept og anerkendelse. I huset vil vi gerne være sammen med de unge og bruge tid på dem. Vi laver derfor løbende events, som kan strække sig fra fifa-turneringer til go-cart og sverige-ture. Ellers sørger vi også for en masse tilbud for de unge i hverdagen. De er altid velkomne indenfor åbningstiderne, hvor de kan bl.a; game computer og playstation på storskærm, spille fodbold i vores hal, eller optage deres eget musik i vores lydstudie.

Som værested har vi nogle værdier, som vi arbejder ud fra:

Anerkendelse | er grundlaget for et godt selvværd. At blive anerkendt og anerkende andre er fantastisk – en dejlig måde at være sammen på. Det er det, vi alle vokser af og giver mod til at prøve nye ting. Alle har behov for et godt selvværd, da det spiller ind i al deres færden og forhold. Det er derfor Østhusets fornemmeste opgave at hjælpe unge til et godt selvværd. De unge skal mødes med, at vi ser deres ressourcer frem for deres mangler og fejl.

Respekt | Alle personer i huset skal føle sig behandlet og lyttet til på en værdig måde, så deres grænser respekteres. Mobning og provokerende opførsel tolereres ikke.

Nærhed og kontakt | Dette indbefatter omsorg og personlig støtte til de enkelte individer efter behov. Man føler sig hørt, forstået og taget alvorligt af de voksne i huset, de voksne ”vil éen”.

Troværdighed, ærlighed og tillid | Man skal holde, hvad man lover. Det vil sige, at man skal tænke sig godt om, før man lover noget. Kunne indrømme og undskylde fejl. Vise hvem man er. Gøre det, man siger.

Fordomsfri | Ikke ligge under for antagelser. Ikke være forudindtaget. Se at alle har negative og positive sider.

Åbenhed | Rumme alle. Alle er velkomne.

Dialog og samarbejde | Tale og arbejde sammen med alle relevante parter for at kunne tilbyde aktiviteter og et rum, der fordrer at opfylde husets formål.

Regelrettethed og forpligtelse samt ansvar | Der er et regelsæt i huset, som skal respekteres af alle. Gør man ikke dette, er man ikke velkommen. Døren er dog altid åben for dem, der vender tilbage og respekterer reglerne. Det forpligter at være huset – respektere reglerne, men vi arbejder også på at lære børn og unge, at det forpligter at være et menneske blandt sine medmennesker. Ligeledes arbejder vi på, at børn og unge lærer at tage ansvar for sig selv og det samfund, de lever i.